VƏLİNUR

Vəlinin nuru, müqəddəsin işığı.
VƏLİMURAD
VƏLİŞ