VACİBLİK

is. Yerinə yetirilməsi vacib, məcburi olma; lazımlıq, labüdlük.
[Xəlil Rzanın] “Hara qaçırsan, dayan!” əsəri qaldırdığı problemin vacibliyi, əhatə dairəsinin genişliyi və kəskin ideya-məzmunu baxımından lirik poema təsiri bağışlayır. B.Nəbiyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • VACİBLİK lazımlıq — labüdlük
VACİBLİ
VADAR

Digər lüğətlərdə