VAHƏSRƏTA

nida [ ər. ] klas. Həsrət, təəssüf bildirir.
Vahəsrəta ki, bir sənəmi-bivəfa üçün; Rüsva olub cahanara əfsanəyəm yenə. Kişvəri.
Çox həsrətəm dübarə görüm bir camalını; Vahəsrəta, könüldə qala gər bu həsrətim! S.Ə.Şirvani.

VAHƏ
VAHİD

Digər lüğətlərdə