VASİFƏ

tərənnüm edən, vəsf edən, təsvir edən.
VASİF
VASİL