VASİF

tərənnüm edən, vəsf edən, təsvir edən.
VARSAQ
VASİFƏ

Digər lüğətlərdə