VAXTAŞIRI

sif.zərf Vaxtdan-vaxta, müəyyən vaxtlarda, müntəzəm surətdə. Vaxtaşırı məlumat.
– O ağ cövhəri isə bizim tərəflərə, dəmir yolundan uzaq kəndlərə vaxtaşırı günçıxandan gələn dəvə karvanları gətirirdi. Ə.Məmmədxanlı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • VAXTAŞIRI müntəzəm

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • VAXTAŞIRI VAXTAŞIRI – HƏRDƏNBİR Qazılan quyunun əyilə bilməsinin qarşısını almaq üçün əyriliyini vaxtaşırı ölçmək lazımdır (Ə
VAXTAMUZD
VAXTBAVAXT

Digər lüğətlərdə