VÉÇE

is. [ rus. ] Qədim və orta əsr rus şəhərlərində xalq yığıncağı.
VECSİZLİK
VEDA

Digər lüğətlərdə