VERF

[ holl. ] Gəmi düzəldilən və təmir edilən yer.
Sovxoz və gəmi inşa edən verf ilə tanış olduq. Ə.Məmmədxanlı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • VERF verf bax tərsanə
VERƏCƏKLİ
VERGİ

Digər lüğətlərdə