VEYSƏDDİN

dinin gücü, qüvvəti; dinə möhtac olanların dini.
VEYSAL
VEYSƏL