VİCDANSIZ

sif. Vicdanı olmayan, öz hərəkəti üçün cəmiyyət qarşısında mənəvi məsuliyyət hiss etməyən, ürək hissi təmiz olmayan; insafsız. Vicdansız adam. Vicdansız hərəkət.
[Sara:] Əbdül adi bir nökər isə də, sizin kimi vicdansız deyil. C.Cabbarlı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • VİCDANSIZ VİCDANSIZ (həm sifət, həm də isim kimi) [Mirzə Sadıq:] ..nə sayaq hiyləgər və vicdansızlar tərəfindən əhatə olunduğunu sənə nağıl eləyim (C
  • VİCDANSIZ insafsız

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • VİCDANSIZ VİCDANSIZ – İNSAFLI Əbdül adi bir nökər isə də, sizin kimi vicdansız deyil (C.Cabbarlı); Qoy Mehribanın Zeynal ilə Ninaya verdiyi bu sualı hər bir ins
VİCDANLILIQ
VİCDANSIZCA

Digər lüğətlərdə