VİCVİCƏ

is. dan. Üşütmə. Canıma vicvicə düşdü.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • VİCVİCƏ VİCVİCƏ, ÜŞÜTMƏ, TİTRƏTMƏ (bədəndə), VİCƏ

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • VİCVİCƏ VİCVİCƏ – QIZDIRMA Heydər içəri girən kimi müsahibinin canına vicvicə düşdü (T.Kazımov); Qızdırma onu əldən salmışdı (“Ulduz”)
VİCƏLƏNMƏK
VİDA

Digər lüğətlərdə