VOLFRAMLI

sif. Tərkibində volfram olan. Volframlı polad. Volframlı boyalar.
VOLFRÁM
VÓLOST

Digər lüğətlərdə