VOLYÉR

is. [ fr. ] Heyvan saxlamaq üçün qəfəs, evcik və heyvanların gəzişməsi üçün topla hasarlanmış meydança.
VOLTMÉTR
VOLYUNTARİ́ST

Digər lüğətlərdə