VOLYUNTARİ́ZM

[ lat. ]
1. fəls. İradənin dünyanın inkişafında əsas rol oynadığını iddia, təbiət və cəmiyyətdə obyektiv qanunauyğunluğu və zəruriyyəti inkar edən mürtəceidealist fəlsəfi cərəyan.
2. psix. Ağlı deyil, iradəni psixik həyatın həlledici amili hesab etmə.
VOLYUNTARİ́ST
VOLYÚTA

Digər lüğətlərdə