VULQARCASINA

zərf Bayağı surətdə, qaba şəkildə.
VULQÁR
VULQARİ́ZM

Digər lüğətlərdə