VULQARİ́ZM

[ lat. ] dilç. Ədəbi dil normalarına zidd olan qaba (qeyri-ədəbi) söz və ya ifadə.
VULQARCASINA
VULQARLAŞDIRAN

Digər lüğətlərdə