XƏBƏRDAREDİCİ

sif. Olacaq və ya ola biləcək bir işi birinə başa salmaq, bildirmək, ayıltmaq üçün edilən (işarə və s.).
Nəcəf azca tutqun halda bu tərəfə çevrildi, qızların hər ikisinə xəbərdaredici bir nəzər fırladıb dedi: – Hə, nə təklif var? M.İbrahimov.

XƏBƏRDAR
XƏBƏRDARLIQ

Digər lüğətlərdə