XƏBƏRLƏŞMƏ

Xəbərləşmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • XƏBƏRLƏŞMƏ soruşma — öyrənmə
  • XƏBƏRLƏŞMƏ tanıma — bilmə
XƏBƏRDARLIQ
XƏBƏRLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə