XƏBƏRSİZ-ƏTƏRSİZ

bax xəbər-ətərsiz. Xəbərsiz-ətərsiz itmək. Xəbərsiz-ətərsiz yox olmaq.
[Sərdar:] Xəbərsiz-ətərsiz gedib, … bu gün ovçu Ağabala bazarda elə sözlər danışırdı ki… S.Rəhimov.

XƏBƏRSİZ
XƏBƏRSİZLİK

Digər lüğətlərdə