XƏCALƏTİNDƏN ÇIXMAQ

yaxşılıq müqabilində nəsə bağışlamaq, vermək, qarşılıq olaraq bir şey verməklə və ya etməklə əvəzini çıxmaq.

XƏCALƏTDƏN YERƏ GİRMƏK
XƏCALƏTLİ QALMAQ