XƏFƏLƏMƏ

Xəfələmək”dən f.is.
XƏFƏ₂
XƏFƏLƏMƏK

Digər lüğətlərdə