XƏFƏLƏMƏK

f. Havanın qabağını tutmaq, boğmaq; sönmək üçün qapamaq. Samovarı xəfələmək.
XƏFƏLƏMƏ
XƏFƏLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə