XAİNANƏ

bax xaincəsinə.
Fərhad, o saatda bir gecə bağda keçirdiyi xainanə dəqiqələr yadına düşüb, cəld ayağa durdu. C.Cabbarlı.

XAİN
XAİNCƏ

Digər lüğətlərdə