XARABI ÇIXMAQ

pisləşmək, pislikləri görünmək; ~ zayı çıxmaq.

XARABA QOYMAQ
XASİYYƏTLƏRİ TUTMAQ