XEYİR GÖRMƏK

mənfəət götürmək, faydalanmaq, xeyir eləmək; ~ xeyrini görmək.

XEYİR GƏLƏN YERƏ PAPAQ (BARMAQ) TIXAMAQ
XEYİR GÜDMƏK