XEYRİGÜLÜ

is. Qırmızı rəngli, topləçəkli gül; məxmərgülü.
Xiyabanın hər iki tərəfini yeni açılmaqda olan xeyri, şəbbu, qırmızı zanbaq və sair rəngarəng çiçəklər bürümüş idi. M.S.Ordubadi.

XEYRİ
XEYRİYYƏ

Digər lüğətlərdə