XEYRİNİ GÖRMƏK

bax: xeyir görmək.

XEYRİ DƏYMƏK (KEÇMƏK)
XEYRİNİ-ŞƏRİNİ BİLMƏMƏK