XRİSTİANLAŞDIRILMAQ

məch. Xristian dini qəbul etdirilmək.
XRİSTİANLAŞDIRILMA
XRİSTİANLAŞDIRILMIŞ

Digər lüğətlərdə