XRİSTİANLAŞDIRMAQ

f. Hər hansı bir yerdə xristianlığı yaymaq, xristian olmayan xalqları xristian etmək, xaçpərəstliyi qəbul etdirmək.
XRİSTİANLAŞDIRMA
XRİSTİANLAŞMA

Digər lüğətlərdə