XRİSTİANLAŞMIŞ

f.sif. Xristian dininin tələblərinə və ənənələrinə uyğunlaşmış, dönüb xristian (xaçpərəst) olmuş.
XRİSTİANLAŞMAQ
XRİSTİANLIQ

Digər lüğətlərdə