XUŞGƏBARFÜRUŞ

[ fars. ] köhn. bax xuşgəbarçı.
Mirzə Nəsib … Xəlilin anasını xatircəm edib yola saldı və Xəlili özü ilə götürüb öz dostu Ağa Hüseyn xuşgəbarfüruşun yanına apardı. Ə.Haqverdiyev.

XUŞGƏBARÇI
XUTOR

Digər lüğətlərdə