XUDAHAFİZLƏŞMƏ

Xudahafizləşmək” dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • XUDAHAFİZLƏŞMƏ vidalaşma — ayrılma
XUDAHAFİZ
XUDAHAFİZLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə