XUMARLANDIRMAQ

f. Xumar etmək, məst etmək, bihuş etmək, kefləndirmək.
Günorta yerindən əyilmiş qızmar günəş akasiya salxımlarını, qızılgül yarpaqlarını pörtür, havanı bu çiçəklərin adamı xumarlandıran ( f.sif. ) tünd ətri ilə doldururdu. Ə.Əbülhəsən.

XUMARLANDIRMA
XUMARLANMA

Digər lüğətlərdə