XURMALIQ

is. Xurma ağacları bitmiş yer, xurma ağacları əkilmiş yer; xurma bağı.
Gah xurmalıqlar görünür, gah dupduru göllər; Gah qanlı ilkindi; gah alovlu səhər. R.Rza.
[Leyli Məcnuna:] Gedək o xurmalıqdakı sərin çeşmədən bir ovuc su içək. Ə.Məmmədxanlı.
Qəzənfər … şəhərin kənarındakı xurmalıqda gizləndi… S.Vəliyev.

XURMA
XURMAYI

Digər lüğətlərdə