YÜKÜNÜ BOYNUNA ÇƏKMƏK

qayğısına qalmaq, hər işini görmək.

YÜKÜN ALTINA GİRMƏK
YÜKÜNÜ TƏPƏYƏ YIĞMAQ