YABALI

sif. Yabası olan, əlində yaba tutmuş.
Belli, dəhrəli, yabalı, külünglü, kürəkli adamlar bir-birinə qarışmışdılar. Ə.Vəliyev.

YABALATMAQ
YABALIQ

Digər lüğətlərdə