YADDA SAXLAMAQ

unutmamaq; ~ nəzərdə saxlamaq, ağlında tutmaq, qulağında sırğa etmək (olmaq).

YADDA QALMAQ
YADDAN ÇIXMAQ