YADLAŞMA

Yadlaşmaq”dan f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • YADLAŞMA uzaqlaşma — özgələşmə
YADLANMAQ
YADLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə