YARASININ QAYSAĞINI (KÖZÜNÜ) QOPARMAQ

bax: yarasına duz basmaq.

YARASINI TƏZƏLƏMƏK
YARAŞIĞA GƏTİRMƏK