YATAĞA DÜŞMƏK

bax: döşəyə düşmək.

YAŞIL İŞIQ YANDIRMAQ
YATAĞA SALMAQ