YAXASINI CIRMAQ (YIRTMAQ)

canfəşanlıqla nəyi isə sübut etmək; ağlamaq, fəğan etmək; ~ özünü yeyib-tökmək (dağıtmaq).

YAXASINDAN ƏL ÇƏKMƏK
YAXASINI ƏLDƏ QOYMAQ