YAXASINI QURTARMAQ

xilas olmaq; ~ canını qurtarmaq.

YAXASINI QIRAĞA (KƏNARA) ÇƏKMƏK
YAXASINI TANIMAQ