YEDİYİ QABA TÜPÜRMƏK

nankorluq, nanəciblik etmək, yediyi çörəyə hörmət qoymamaq; ~ əməyi itirmək, oturduğu budağı baltalamaq (kəsmək).

YEDİYİ ÇÖRƏYƏ XOR (ƏYRİ) BAXMAQ
YEDİYİNİ BURNUNDAN GƏTİRMƏK