YEDİYİNİ QUSMAQ

bax: burnundan gəlmək.

YEDİYİNİ BURNUNDAN GƏTİRMƏK
YEDİYİNİ ZƏHƏRƏ (ZƏHRİMARA) DÖNDƏRMƏK