YELKƏNİ SUYA SALMAQ

təslim olmaq; ~ ağ bayraq qaldırmaq, əlinin arxasını (dalını) yerə qoymaq.

YELƏ VERMƏK
YEMƏK YEYƏNDƏ PİŞİYİN GÖZÜNÜ BAĞLAYIR