YOLA DÜŞMƏK

bax: yola düzəlmək.

YOLA ÇIXMAQ
YOLA DÜZƏLMƏK