YOLA NƏRDİVAN SALMAQ (QOYMAQ)

yol yoldaşı ilə söhbətə başlamaq; ~ yola körpü salmaq.

YOLA KÖRPÜ SALMAQ
YOLA VERMƏK