... YOLUNU GETMƏK

təkrarlamaq, tərzini, üslubunu, davranışını kiməsə oxşatmaq, işini davam etdirmək.

YOLUNU AZMAQ
YOLUNU KEÇMƏK