YOXUŞA DİRƏNMƏK

bax: dalana dirənmək.

YOXA LƏNƏT
YOL AÇMAQ