YUMRUQ GÖSTƏRMƏK (SİLKƏLƏMƏK)

hədələmək, güc nümayiş etdirmək; ~ hədə-qorxu gəlmək.

YUMRUĞUNU YEMƏK
YUMRUQ YEMƏK